Vi erbjuder EN FACILTATOR & föreläsare FÖR LYCKADE, LÄRORIKA KICK-OFFER OCH KONFERENSER!

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Jag är övertygad att vikten av det personliga mötet bara kommer att öka. Att skapa mötesplatser för inspiration, utveckling och ny kompetens kommer att bli viktigare och viktigare. Att vara proaktiv är en framgångsfaktor. 

Tillsammans med mina kunder skapar jag arenor för nya möjligheter. Jag får människor att trivas och vilja bidra med sina tankar och erfarenheter. Det är viktigt att skapa en miljö som främjar kreativitet och nytänk. Som deltagare kan man förvänta sig att bli involverad. Jag är övertygad att de bästa resultaten kommer genom att man får vara med och bidra. Då ökar acceptansen och då kommer resultaten.  Som uppdragsgivare kan du vara trygg med att mötet planeras och leds av mig på ett effektivt sätt mot det syfte och mål vi kommit överens om.

”Jag tar på mig gympaskorna och kavlar upp ärmarna och skapar ett inspirerande möte som på ett konkret sätt ger deltagarna både verktyg och lärdomar på ett underhållande sätt”

Ex på Områden 

Världens Bästa lag - Skapa högpresterande team, i ledningsgruppen och i teamen.

Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni.  Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet? Vi tränar teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. Först i tanken sedan praktiskt. En ledningsgrupp behöver använda teamets förmåga på bästa sätt.  Människor kompletterar varandra i många olika aspekter och kan använda detta för att skapa överlägsna lösningar. Att spela laget rätt, nyttja likheter och olikheter och skapa förutsättningar för att nå bästa prestationen. Hur kan vi använda styrkorna & roller i gruppen på ett effektivt sätt för att skapa förtroende och öka samarbetet. 

Jobba Smartare, få mer gjort och stressa mindre. Personligt ledarskap på riktigt.

Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig, dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt. 

En träning som riktar sig till alla i en organisation. Att bli mer produktiv och leda sig själv att få rätt saker gjorda är viktigt idag. Få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Frigör potential på rätt sätt ni får det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. Få mer gjort (rätt saker), förbättrar¨ samarbeten, få ökad kontroll och därmed minskad stress. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 

 

Facilitering


Inför ett event eller en kick-off kan det vara bra att ha en facilitator. Facilitering handlar om att leda deltagare på ett möte mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet. Vi leder och ansvarar för att skapa kreativa och målfokuserade mötesarenor där samtliga deltagare bidrar med sina tankar och erfarenheter. Vi skapar samtal och samarbeten olika funktioner och befattningar för att på så sätt skapa en miljö som främjar kreativitet och nytänk. Jag är en erfaren facilitator och jag stödjer mötesdeltagare att göra sitt bästa genom att planera och leda gruppen så att alla deltagare hör varandra och att gruppen tillsammans tar ansvar för helheten.