Mål & Framtidsarbeten - Tillväxt för Nya möjligheter -

Vi utvecklar våra kunders strategi och målarbeten med fokus på att nå nya mål. Vi gör våra kunder redo för nya resultatnivåer. 

STRATEGI, MÅL & FRAMTID

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vilka är era kritiska faktorer. M a o vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget - vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi.

Därefter är vi med och får rätt saker att hända i ledningsgruppen och fullt ut i hela organisationen. 

Konkret innebär det ett arbete med ledningsgrupp, team och individer.

# Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. 

OKR - MÅL

Vi arbetar bland annat med OKR (Objectives and Key Results), som är ett målstyrningsverktyg som används för att sätta och följa upp mål och resultat i en organisation. OKR används för att skapa tydlighet, fokus och utmaningar inom en organisation och främjar samtidigt en öppen och transparent kultur. 

I en del av våra uppdrag har kunden redan ett befintligt verktyg. Vår metodik kan utgå ifrån i stort sett alla verktyg. Det är inte verktyget i sig som gör det utan människor och den idé om affärer vi skapar med kunden. 

Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder och planer - från team till individnivå. 


STRUKTUR

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter och med såväl firandet av framgångar som korrigering.  

Det ska vara tydligt med riktning både individuellt  och team. Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamet och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar veckovis accelerationsmöten, kvartalsvis fokusmöten och årliga  målmöten.  

Vi skiljer också på operativa och strategiska möten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. 

Rätt saker

VERKTYG & BEDÖMNING

Varje företag har sin kultur, sina paradigmer och sitt befintliga arbetsätt.

Vi har erfarenhet av att anpassa våra insatser och vår träning efter befintlig värdegrund, kultur och metoder och verktyg. 

Vi matchar vår träning utifrån befintliga modeller som ex lean, sex sigman, scrum.... 

Vi är certifierade användare av verktyg som 

  • BPI - Business Performance index

  • IPU - Personlig testverktyg

  • Teampro - Teamutveckling

  • Leadforward - Ledarbedömning SAMARBETE

Varje teams prestation är  beroende sin plan och förmågan att genomföra dem. Utmaningar kan ändå bestå av relation och samarbete med övriga team i organsationen.

Här stöter många  på utmaningar. Motstridiga mål och och suboptimering kan göra det svårt att få rött saker att hända inom varje team. Tillsammans med teamen identifierar vi de viktigaste interna och/eller externa gränssnitt. Därefter arbetar vi fokuserat på att skapa rätt åtgärder tillsammans och på så sätt skapa acceleration i samtliga team mot teamens och organisations mål. 

JOBBA SMARTARE - HÅLLBART 

Att bryta ner organisations, teamens strategi till individens mål blir nyckeln till framgång. 

Vi utvecklar vanor för effektivitet hos varje individ. Prioritera det som är viktigt före det som är bråttom. Frigör tid, förbättra samarbeten och skapa utrymme att verkligen prestera på elitnivå. 

Vi tränar er på ett kraftfullt sätt där vi hjälper hjälpa individer, team och hela organisationer att faktiskt få rätt saker gjorda på riktigt. identifiera och nå mål på ett hållbart och effektivt sätt. Få rätt saker gjorda, få kontroll över vardagen, förbättra samarbeten, må bra och hinn med det du ska göra och få lite tid över.