"Play hard, Be smart, Play together & Have fun"

"ClimB the Mountain"

Vår fascination för Cervina och Zermatt är stor. Ett paradis med massor av utmaningar. Man kan idag nå toppen på många sätt och utmaningarna att ta sig dig kan variera beroende på vägen och ambitionen.

Den första bestigningen av Matterhorn var en bergsbestignings expedition som gjordes av bland annat Edward Whymper, den 14 juli 1865.  Deras gärning utmanade alla gränser.

Under vårt ledarskap inom sportens värld använde vi ett begrepp " Climb the Mountain". Ett koncept för att skapa förutsättningar att vinna mästerskap. Vi har byggt vidare på detta och tillsammans har alla våra erfarenheter från 25 år som konsulter och alla år inom sportens värld varit grunden får våra erbjudanden.

Vi leder uppdrag i syfte att nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt. 

Vi vet att många organisationer och människor kan och vill utvecklas för att nå nya resultat. Vi vet också att det är lättare sagt än gjort.

Forskning och flertal undersökningar visar att; 

  • 8 av 10 strategier misslyckas.

  • Vi ser ofta att många svåra utmaningar att skapa samsyn kring de viktigaste företagsmålen och hur de i sen ska få det från ledningen och  ut till resten av organisationen. 

  • Endast 50 %  av deltagarna i ledningsgruppen och 13 % av medarbetarna kan peka ut de viktigaste målen.

  • Virvelvinden tar ofta över vardagen. Avbrott, vi reagerar istället för att agera. Ca 33 % av tiden försvinner varje dag för alla i spilltid.

  • Struktur och spelsystem är ofta bristfälligt eller saknas vilket innebär att uppföljning av beslut, action och tankar sker allt för sällan.

  • Siffror går alltför ofta före människor - Ledarna hinner inte med att leda. Medarbetare känner sig inte aktivt engagerade i sitt arbete vilket påverkar produktiviteten.

Ovan siffror och tankar är inte så smickrande. Vi vet dock att med träning, utveckling och fokus kan man skapa helt andra förutsättningar för att lyckas. 


OKR - ett verktyg att skapa strategiska förflyttningar på riktigt. 

OKR BY TREVISTA 
OKR - En oerhört effektiv metod för målsättning, strategiska förflyttningar och to dos  som ger dig och din organisation mer empowerment, tydligare fokus, ökat ansvar och bättre samarbete.  Vi har utvecklat vår metodik kring OKR ramverket som bygger på att skapa samsyn genom involvering och tydliga actions.
OKR eller Objectives and Key Results, är inte bara en målstyrningsmetod; det är en katalysator för framgång. OKR fokuserar på att skapa en klar linje mellan allas dagliga uppgifter och företagets övergripande vision, vilket eliminerar risken för mindre viktiga aktiviteter. Något som är vanligt när det saknas tydliga mål. 
OKR är ett verktyg som verkligen stöttar arbetet med att skapa en strategisk förflyttning för ledning, team och individer mot uppsatta mål.  Vi använder det i vårt arbete inom uppdraga i näringslivet, offentlig sektor och i olika samverkansprojekt/ kommersiella projekt. 

BUSINESS PERFORMANCE INDEX 

Har företaget förmågan att realisera strategier och mål.? Tillsammans med BETA Team performance gör vi mätningar om våra kunder har förmågan att nå mål. 

IPU - Ett analysverktyg

Vi får ledare och medarbetarna lär känna sig själva bättre och vi skapar ett gemensamt språk för att tala om beteenden som gör samarbetet lättare.