WORK SMARTER NOT HARDER!

WE EMPOWER PEOPLE TO PERFORM AT THEIR BEST!

" Nyckeln är inte att prioritera det som står på ditt schema utan att schemalägga det du prioriterar"


Kan jobbet kännas som för mycket JOBB ibland?

Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer alltmer vara en framgångsfaktor. 

Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna.

Work Smart hjälper dig att få rätt saker att hända på riktigt.

Drömmer du om att få mer tid? Vill du arbeta mer med det som är viktigt före det som är bråttom? Kanske drömmer du en tom inkorg, färre avbrott och färre möten? Att vara proaktiv och hinna planera och reflektera mer? Lära dig att säga nej och faktiskt få gjort det du vill och ska? 

"Minst 33 % av din arbetstid försvinner varje vecka"

Är det konstigt att du då går hem och är trött och ändå inte fått gjort det du hade tänkt dig? Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och i viss mån tappar kontrollen över sin situation. När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva.

Vår träning förbättrar din förmåga att nå mål och samtidigt stressa mindre. Vi vill att du ska ta dig tid att stanna upp, reflektera och arbeta med hur du väljer att spendera din tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig, dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger dig verktyg som hjälper dig att få kontroll över din arbetsdag. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 

WORK SMART PHILOSOPHY

För att skapa resultat krävs mål och planer. Men det som verkligen gör skillnad i slutändan är att om man har förmågan att exekvera planen, det vill säga att få rätt saker att hända. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får rätt saker att hända.  Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt. 

Det är här vår träning kommer in. Vi har utvecklat mycket konkreta träningsprogram för vardagsnära och affärskritiska situationer.  Att använda våra verktyg är ett sätt att frigöra potential och att verkligen nå mål på ett effektivt och hållbart sätt

Work smart -en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna och arbetssätt för att frigöra energi och stressa mindre. Förbättra ditt fokus och ditt arbetsflöde, få mer gjort av rätt saker, utan stress. Utveckla ett hållbart arbetssätt!

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. Vi hjälper er att fokusera på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. Vi tränar er förmåga att minska stressen och öka produktiviteten.


Intresse anmälan


Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Work Smarter not harder!

Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig, dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt.

Programmet vänder sig till dig som har ambitionen att verkligen prestera. Vår träning hjälper dig att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på rätt saker. Genom att hantera detta på rätt sätt får du det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. Du får mer gjort (rätt saker), förbättrar samarbeten, får ökad kontroll och därmed  

Vill du tillhöra de som verkligen lyckas med att få rätt saker att hända under 2024? Vill du bli en vinnare? 

INNEHÅLL

  1. Viktiga mål, dag-vecka-månad-år - Att skapa medvetenhet kring vad ditt uppdrag och dina mål är – Vad är viktigt på riktigt?

  2. Planera– Öka kontrollen över arbetssituationen och din framförhållning. Att utifrån mål och att planera och arbeta med. Undvik att ha uppgifter och att göra i huvudet. Schemalägga din tis.

  3. Prioritera - Leva och arbeta proaktivt i stället att ständig reagera på andras krav och förväntningar. Lära dig planera & prioritera rätt. Skapa tid för det som är viktigast. Lära dig säga nej.

  4. Uppgiftsstyrd eller händelsestyrd? Identifiera tids & energitjuvar. Vad är det som gör att du inte får gjort det du ska? Vad är det som hela tiden är bråttom?  Identifiera och åtgärda. Hantera och minimera/eliminera avbrott. Ta eget ansvar för din tid. Förståelse och respekt för andras tid. 

  5. Hantera inflödet – Vikten av att fatta beslut. Bli en görare - fatta beslut Kasta-Spara-Göra, smart metod för att hantera in- och utflöde av mejl, chatt, telefon. metoden gör att du undviker att hamna i att skjuta upp.

  6. Ordning och reda - Skapa struktur i dina verktyg – ex Outlook och i din arbetsplatsmiljö. Använda kalendern och skapa den ultimata att göra-listan med hjälp av uppgifter/tasks

  7. Bygga upp en struktur för uppföljning så du kan gå hem från jobbet och vara nöjd. Varje dag, varje vecka.Starta, fullfölja och stänga dagen på bästa sätt Veckoavstämning: Koppla ner, skapa kontroll och ta helg.

  8. Var med och bidra till att skapa effektfulla möten – Träna dig att bli en bättre mötesgenomförare och mötesdeltagare.  Identifiera silos och gränssnitt. Arbetssätt för att frigöra energi och kapacitet. 

  9. Arbetssätt kopplat till fysiska och digitala arbetsmiljöer. Mejlriktlinjer, effektiv mejlhantering för sändare och mottagare Att jobba flexibelt: Kontor, hemarbete, hybrid. Hur skapa det optimala arbetssättet för dig. 

  10. Att ändra vanor och bli framgångsrik över tid.  

Vårt program bygger på lång erfarenhet. Vi får dig att skapa nya vanor för att säkerställa möjligheter till att bibehålla ett hållbart och effektivt arbetssätt. Nya vanor är nyckeln till att förändra beteenden och därmed förändra sin situation.

Vi har jobbat tillsammans med Lasse Gustafsson vid flera tillfällen under de senaste åren, både med ledarskapsutbildningar för chefer och med effektivitets- och arbetssättsutveckling för bankens medarbetare, och vi har vid varje tillfälle varit mycket nöjda. Under utbildningspassen har vi haft intressanta diskussioner med många aha-upplevelser och skratt. Lasses metodik och råd har gett oss, både på individnivå och som organisation, nya insikter och verktyg för en bättre struktur och effektivitet i vårt dagliga arbete.

Christian Jönsson – VD Ivetofta Sparbank 

"Effektivt arbetssätt med Lasse förändrar världen! Vi ändrade öppettider, fick en underbar och mycket lugnare arbetsro på kontoret när alla medarbetare genomgått effektivt arbetssätt. Jag rekommenderar den!

Marianne Thörning – VD Ekeby Sparbank


”Lasse Gustafsson är en lysande talare. Han pratar inte massa teori utan använder vardagsexempel från arbetslivet som man känner igen sig i väldigt väl. Det är både roande och lärorikt. Jag kan starkt rekommendera Lasses träning i personlig effektivitet. ”

Mats Nyberg – Marknadschef Arvato Financial Group AB