Game, Set & Talk

Tennis är en sport som är helt enkelt grymt att utöva. Vi har under mer än 25 år varit involverade på ett eller annat sätt inom tennis. Dels genom våra barn, dels i flertal affärsnätverk samt ett stort antal events vi genomfört under åren.  Vi är också flitiga tennispelare och drömmen om Grand Slam finns kvar. 
2023 startade vi ett nytt "nätverk" Game, Set & Talk. Game, Set & Talk är ett affärsnätverk för oss med stort tennishjärta, en mötesplats med unika relationsskapande aktiviteter samt möjligheter till att skapa nta affärsrelationer. Vi arrangerar också regelbundet tennisresor till Båstad, tennisträning på GLTK samt sommarevents Vallda Golf & Country Club.