"IDEAS ARE KING - EXECUTION IS KING KONG"

Vi skapar effektiva och konkreta strategier och mål. Vi hjälper våra kunder att implementera dom från ledningen och it i organisation på ett involverande sätt. 

strategi, mål & framtidsarbeten

"En bra strategi sitter inte i ett dokument. Den sitter i engagemanget och i alla de actions ledare och medarbetare gör"
  • Vi hjälper våra kunder att identifiera mål och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt.  
  • Därefter utvecklar vi  och tränar förmåga att kunna realisera mål
Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential och att hjälpa dom att ta sig till nästa nivå.  Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer ambitiösa mål än de tror, om de är villiga att utmana det befintliga sättet att arbeta. Vi arbetar med att genomföra konkreta mål och framtidsarbeten  
  • Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket innebär att verksamheter utveckla sina strategier allt oftare. Strategierna måste dessutom vara konkreta för att ge verklig effekt. Det kräver en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vår metodik tar strategin frånord till handling från ledningen och ut i organisationen. 
  • Därefter utvecklar vi  och tränar vi förmågan att kunna realisera strategier och mål dvs vi arbetar med att utveckla förmågor, samarbeten och arbetsätt. Vi arbetar med ledningsgruppen, ledarna och medarbetarna. Vi värvar alla och gör dom till medansvariga vilket är nyckeln till att få rätt saker att hända. 

‘Vision without action is merely dreaming. Action with no vision is just passing time. But with vision and action you can change the world.’  Nelson Mandela

VI ARBETAR FRÅN STYRELSE, LEDNING OCH UT I ORGANISATIONEN.

Strategi, Mål & Framtid

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vi era kritiska framgångsfaktorer. Med andra ord vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget. Vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi och roadmap.

Utifrån detta är nästa steg att verkligen få rätt saker att hända i ledningsgruppen. Vi tar den strategiska roadmappen från ledning till organisationen. 

Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. (se nedan)

OKR - Målstyrning

Vi arbetar bland annat med OKR (Objectives and Key Results), som är ett målstyrningsverktyg som används för att sätta och följa upp mål och resultat i en organisation. OKR används för att skapa tydlighet, fokus och utmaningar inom en organisation och främjar samtidigt en öppen och transparent kultur. 

I en del av våra uppdrag har kunden redan ett befintligt verktyg. Vår metodik kan utgå ifrån i stort sett alla verktyg. Det är inte verktyget i sig som gör det utan människor och den idé om affärer vi skapar med kunden. Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder och planer - från team till individnivå. 

Struktur -Uppföljning

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter med såväl firandet av framgångar som korrigering vid motgångar. Det ska vara tydligt med riktning både individuellt och i team. 

Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamets och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar veckovis accelerationsmöten, kvartalsvis fokusmöten och årliga  målmöten. Vi skiljer också på operativa och strategiska möten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. 

förändringsledning- projektledning

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen. 
Varje kunds situation är unik. Vi förstår vad våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad, på riktigt. Vi har under 20 år arbetat med att utveckla nya resultat genom att skapa och genomföra framgångsrika projekt. 
Vi har en gedigen bakgrund från projektledning. Vi leder projekt uppdrag inom ökad försäljning, besöksnäringen, skapandet av mötesplatser och arbeten i gränslandet mellan sport och business. 

Interim - förstärkning av våra kunders organisation 

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Omvärlden och våra marknader förändras snabbare än någonsin och det blir en allt större utmaning att få ihop rätt lag över tid. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen.  Flexibilitet, Gig-ekonomi, distansarbete och projektanställningar blir allt vanligare. Organisationer behöver snabbt kunna hantera en tillfällig topp eller dal. 
Vi har över 25  års erfarenhet inom management consulting. Vi har arbetat med över 400 organisationer i ett tiotal länder. Vi är bra på att bygg framgångsrika team och värva människor som passar in i resan mot mål. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den bäst kan frigöras. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella.