Marknad, Sälj & Affärsmannaskap

Vi arbetar efter ett mycket effektivt och framåtlutat arbetsätt som hjälper våra kunder att nå ambitiösa sälj och affärs mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer än de tror de kan klara av.  Vi utvecklar säljorganisationer. Vi leder säljorganisationer som interimsledare. Vi åtar oss uppdrag inom sälj och affärsutveckling. Business

Vi hjälper företag med att utveckla affärerna genom att leda projekt, vi tar interimsroller samt att sammanför olika möjligheter.  

Sports

Vi arbetar i gränslandet mellan sport och business. Vi stärker sportens värld med kommersiella projekt med näringslivet. 

Events

Vi skapar möten i syfte att skapa mervärden för alla partners. Vi tror på möten och kraften i att ses. 

Mål & Möjligheter - projekt 

Vi hjälper sport & företag att identifiera möjligheter och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vad ska  ske här och nu för att nå där och sen? Vi har utvecklat ett målverktyg som frigör potential. 

Kommersiella rättigheter

Vi tar fram nya kommersiella rättigheter som bygger på sportens samlande värde och gör det till ett erbjudande Koncepten bygger också på vad näringslivet säker och har behov av för att kunna accelerera sin affär till nya resultatnivåer. . 

Försäljning - Interimsupdrag

Vi leder uppdrag inom försäljning av rättigheter. Det kan innebär att vi coachar försäljningsavdelningar, genomför försäljning och/eller innehar ett interimsuppdrag inom konceptifiering och försäljning. 

Events - Mötesplatser sport & näringsliv

Vi är med och skapar inviterande mötesplatser dör näringsliv och sportens värld inspirerar, utvecklar kompetenser och skapar tillsammans nya inspirerande möjligheter till affärsrelationer

Business & sales.

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor.  

Vi är med och hjälper våra kunder i att skapa nya möjligheter både internt och externt. Att arbeta med försäljning idag innebär nya möjligheter men också många utmaningar. Vi hjälper företag att sätta sin struktur på försäljning och skapa nya resultatnivåer.

  1. Nuläge - tillsammans definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder.

  2. Önskat läge sätta upp en framtida utmanande och attraktiv målbild utifrån framtida ambitioner. Var vill ni befinna er där & sen.

  3. Kritiska framgångsfaktorer - vilka är utmaningarna för att ta er till det framtida önskade läget, d v s vad måste hända här & nu för att nå där & sen. Vi skapar konkreta actions med gemensamt ansvar och individuellt ansvar. 

  4. Planera, Prioritera & Exekvera på rätt saker. Skapa ett arbetssätt för att nå mål på ett effektivt sätt.