Lasse Gustafsson

Profesionella Rykte

"Lasse visar ett stort engagemang och har ett starkt driv i sälj- och utvecklingsarbete och vid sociala kontakter. Han är lyssnande, mycket närvarande och med sin positiva inställning levererar han rätt saker. Lasse är en prestigelös inspiratör som skapar en lagkänsla och kan med glimten i ögat ifrågasätta för att få kunden att förstå att man kan förändra väldigt mycket själv. Han talar från hjärtat när han tar människor utanför deras trygghetszon och får dem att tycka att det är roligt. Med sin spännande bakgrund kan Lasse boosta en grupp, han inger ett stort förtroende och arbetar fokuserat för utveckling. Lasse arbetar smart med en tydlig struktur, han har en vinnarinstinkt och vill ständigt lära nytt. Han är kreativ och kommer med bra idéer hur man förändrar det mindset som gör skillnad i vardagen. Lasse är en doer som verkligen lever med sina uppdrag, han svarar snabbt och han följer alltid upp och föregår hela tiden med ett gott exempel" – Lasses professionella rykte framtaget av Per Frykman

Vi har jobbat tillsammans med Lasse Gustafsson vid flera tillfällen under de senaste åren, både med ledarskapsutbildningar för chefer och med effektivitets- och arbetssättsutveckling för bankens medarbetare, och vi har vid varje tillfälle varit mycket nöjda. Under utbildningspassen har vi haft intressanta diskussioner med många aha-upplevelser och skratt. Lasses metodik och råd har gett oss, både på individnivå och som organisation, nya insikter och verktyg för en bättre struktur och effektivitet i vårt dagliga arbete.” Christian Jönsson – VD IvetoftaSparbank 

”Lasses praktiska metod för hur man tar kontroll över sin tid och kalender har fått flera i min grupp att tänka annorlunda runt arbetsbelastning och prioriteringar. Nu äger vi själva vår tid och jobbar mer med rätt saker. Karin Lidman Head of Legal Sweden

Effektivt arbetssätt med Lasse förändrar världen! Vi ändrade öppettider, fick en underbar och mycket lugnare arbetsro på kontoret när alla medarbetare genomgått effektivt arbetssätt. Jag rekommenderar den! Marianne Thörning – VD Ekeby Sparbank

”Lasse Gustafsson är en lysande talare. Han pratar inte massa teori utan använder vardagsexempel från arbetslivet som man känner igen sig i väldigt väl. Det är både roande och lärorikt. Jag kan starkt rekommendera Lasses träning i personlig effektivitet. ” Mats Nyberg – Marknadschef Arvato Financial Group AB